Usluge

Nuhalni nabor

Tu metodu pravilnije nazivamo „rana morfologija ploda“ jer pored procene rizika za rođenje deteta sa hromozomskim greškama, proverimo takođe pravilnost ranog razvoja (trbušni zid, mozak, udovi, ostali unutrašnji organi). Proverimo prisustvo nosne kosti.

U odnosu na veličinu ploda vrlo precizno odredimo predviđeni termin porođaja tj. trajanje trudnoće.

Pregled se radi ultrazvukom preko trbuha a ređe vaginalno ( neugodan položaj ploda, debljina trudnice). Primereno vreme je kada je plod dugačak od 45 do 84 mm (približno 11 3/7 – 14 nedelje trudnoće).

Nuhalni nabor je tečnost između potkožja i kože na plodovom vratu. Povećan je kod plodova koji imaju hromozomske greške, srčane greške i neke genetske sindrome.

Mrenje nuhalnog nabora je skrining test. Zajedno sa prisustvom ili odsustvom nosne kosti otkrije oko 80% plodova sa hromozomskim greškama. Ta metoda je u kombinaciji sa dvojnim hormonskim testom (DHT) još više pouzdana i ima čak do 90% pozitivnu prediktivnu vrednost za nepravilnosti ploda.

Izveštaj, za svaku od hromozomskih grešaka (trizomija 21, 18 i 13) ,koji je bolji od

1:300

je u granicama normale. Rezultat je statistički i izražen je u obliku rizika. Rezultat za pojedinačnu hromozomsku grešku zavisi od mnogo faktora od kojih su najvažniji starost trudnice, veličina nuhalnog nabora, srčana frekfencija ploda i morfološki razvoj ploda.

Izveštaje sa visokim rizikom je potrebno proveriti sa testovima za potvrđivanje (kariotipizacija- biopsija horionskih čupica ili amniocenteza), eventualno testovima slobodoćelijske DNK u periferni krvi trudnice.

Dvojni hormonski test (DHT)

Dvojni hormonski test je deo skrining testa u prvoj trećini trudnoće za otkrivanje hromonskih grešaka ploda i predikcije drugih zapleta u trudnoći.

Trudnici uzmemo 5 ml krvi nakon napunjene 8. nedelje trudnoće. U krvi se određuju koncentracije 2 hormona (slobodni bHCG i PAPP-A) koji zavise od same trudnoće i nemaju veze sa starošću trudnice.

DHT se upotrebljava u kombinacijama sa merenjima nuhalnog nabora i puno poboljšava skrining plodova koji spadaju u grupu sa većim rizikom za hromozomske greške i zaplete u trudnoći kao što su povećan krvni pritisak, preeklampsija i zastoj plodovog rasta.

Pošto u kombinaciji oba testa (DHT i nouhalnog nabora) otkrijemo najviše plodova sa hromozomskim greškama savetujemo DHT svim trudnicama bez obzira na njihovu starost.

Potvrda trudnoće

Pregled se izvodi vaginalno jer je materica još mala i leži u maloj karlici. Pri pregledu proverimo:

– da li je trudnoća u materici
– koliko je plodova
– srčanu akciju ploda
– iz veličine ploda odredimo termin porođaja