Usluge

Potvrda trudnoće, morfologija ploda i kontrola rasti

Potvrda trudnoće

Ultrazvukom možemo da potvrdimo trudnoću već 7-10 dana nakon izostanka menstruacije, mada plod i njegove otkucaje srca možemo videti tek na kraju 6. nedelje trudnoće. Najbolje vreme za prvi UZ u trudnoći je između 7. i 9. nedelje.
Na pregledu »Potvrda trudnoće« vidimo:

Da li je trudnoća u materici
Da li su prisutni otkucaji srca
Koliko je plodova (1, 2, 3)
Merenjem veličine ploda utvrđujemo trajanje trudnoće
Nepravilnosti materice i jajnika
Preteće znake za pobačaj
Rana morfologija ploda tj. merenje nuhalnog nabora (translucencije)

Detaljan opis je u padajućem meniju NUHALNI NABOR

Morfologija ploda

Pregled radimo između 20. i 22. nedelje trudnoće. Pored rane morfologije (merenje nuhalnog nabora) pri tom UZ otkrijemo najviše razvojnih grešaka. Naravno, većinom potvrdimo normalan razvoj.
Pregled započnemo sa srčanim otkucajima ploda, pogledamo lokaciju posteljice i količinu plodove vode. Nakon toga proverimo razvoj i rast organa i organskih sistema uključujući i pupčanu vrpcu.

Merenje dužine materičnog vrata

Materični vrat je donji deo materice koji trudnoću održava tj. preprečava njen prerani prekid (pobačaj ili prerani porođaj). Dužinu materičnog vrata možemo da merimo od 11. nedelje trudnoće, obično izmerimo prilikom pregleda morfologije ploda. Mera pod 25 mm predstavlja veću ugroženost za prerani porođaj. Ako trudnicu na osnovu prekratkog materičnog vrata uvrstimo u grupu sa visokim rizikom za prerani porođaj, trudnoći se posvetimo potpuno drugačije.

Kontrola rasta

Pregled savetujemo bilo kada nakon 24. nedelje trudnoće.
Proverimo:
-rast ploda: merenje širine i obima glave, trbuha i dužine butne kosti
-razvoj ploda
-uslovi u kojima se nalazi plod: posteljica, količina plodove vode, protoci kroz krvne sudove
-nakon 30. nedelje trudnoće možemo da predvidimo porođajnu težinu