Doc. Dr. Leon Meglič, dr. med.

Privatna ambulanta

Pomagati drugima je bio moj moto već od detinjstva. Povređene ptice, ostavljene mačke i bube bez nekih delova – svi bi oni našli utočište kod mene.
Kasnije sam sa radošću čistio ranice i lepio flastere svojim prijateljima iz dvorišta.
Na početku osnovne škole sam već želeo da postanem lekar. U sedmom razredu osnovne škole, kada sam prvi put video kotenje mačke, sam znao da želim da budem ginekolog.

Nakon završene gimnazije i odsluženog vojnog roka sam bio primljen na Medicinski fakultet u Ljubljani gde sam diplomirao 1992.
Odmah sam uspeo da se zaposlim na Ginekološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani.
Tamo sam magistrirao 1995., a 1998. sam završio specijalizaciju iz ginekologije i porodiljstva. Tako sam mogao da se zaposlim na Kliničkom odeljenju za ginekologiju. Potom sam 2000. uspešno odbranio doktorsku disertaciju.
Time svakako mom obrazovanju nije bio kraj, pa sam išao po znanje od Amerike i Kanade do Francuske i Norveške. Težište znanja i rada je bilo i ostalo u naprednoj ginekološko onkološkoj hirurgiji i u bolestima povezanim sa infekcijom virusom HPV. Zaposlen sam kao šef ginekologije u UKC Ljubljana.

Na Medicinskom fakultetu u Ljubljani sam bio izglasan za naziv docenta, a predajem i dva predmeta – Prvu pomoć i naravno Ginekologiju i porodiljstvo.
Ja sam autor i koautor brojnih stručnih članaka koji su objavljeni u uglednim časopisima u inostranstvu i autor poglavlja više udžbenika i stručnih knjiga.
Aktivan sam član većine stručnih udruženja u Sloveniji i predajem na brojnim stučnim događajima kod kuće i u inostranstvu.

I uprkos svemu navedenom je rad u našoj ambulanti nešto što me dodatno ispunjava. Shvatam da imam dovoljno vremena da se našim pacijentkinjama zaista posvetim i tako povratim osećaj poverenja u odnos pacijent – lekar. Na taj način je svaka terapija manje zastrašujuća i istovremeno uspešnija.