Dr. Leon Meglič, dr. med.

Pomagati drugim je bil že moto mojega otroštva. Poškodovani ptiči, zavržene mačke in hrošči brez nekaterih okončin, vsi ti so našli zatočišče pri meni. Kasneje sem z veseljem čistil odrgnine in lepil obliže svojim prijateljem z dvorišča. Ob vstopu v osnovno šolo sem si že želel postati zdravnik. Ko sem prvič videl kotiti mačko, pa sem vedel, da hočem biti ginekolog – v sedmem razredu osnovne šole. Po opravljeni gimnaziji in odsluženem vojaškem roku sem bil sprejet na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer sem diplomiral leta 1992. Takoj sem se uspel zaposliti na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Tam sem magistriral leta 1995, leta 1998 pa sem opravil še specializacijo iz ginekologije in porodništva. Tako sem se lahko zaposlil na Kliničnem oddelku za ginekologijo. Nato sem leta 2000 uspešno zagovarjal še doktorsko disertacijo. S tem izobraževanj nikakor ni bilo konec, po znanje sem hodil od ZDA in Kanade do Francije in Norveške. Težišče znanja in dela pa je bilo in ostalo v napredni ginekološko onkološki kirurgiji in pri boleznih, povezanih z okužbo z virusom HPV.

Sem avtor in soavtor številnih strokovnih člankov, ki so izšli v uglednih strokovnih revijah v tujini in avtor poglavij v večih učbenikih in strokovnih knjigah. Sem aktiven član večine stanovskih in strokovnih združenj v Sloveniji, predavam na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini.

In kljub vsemu naštetemu je delo v naši ambulanti nekaj, kar me dodatno izpolnjuje. Ugotavljam, da imam zadosti časa, da se našim bolnicam lahko zares posvetim in tako povrnem občutek zaupanja v odnos bolnik-zdravnik. Tako je tudi vsaka terapija manj strašljiva in hkrati bolj uspešna.

Petra Meglič, dr. med.

Že od 10. leta starosti sem vedela, da želim biti ginekologinja. Ne vem zakaj, a tako je bilo. Zato je bila moja pot šolanja zelo jasna in začrtana. Gimnazija Bežigrad in nato Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki sem jo končala leta 1996. Že v času študija sem šla na izmenjavo v Ukrajino in Rusijo, kot absolventka medicine pa tudi v Zambijo, kjer smo se s kolegi najprej izobraževali v UKC Lusaka, nato pa samostojno delali v misijonskih bolnišnicah.
Specializacijo iz ginekologije in porodništva sem naredila cum laude (z odliko) leta 2003.
Do leta 2019 sem delala kot vodja ginekologije v ZD Domžale, dopolnilno sem bila zaposlena v UKC Ljubljana, Ginekološka klinika.
Stalno sem se in se še vedno izobražujem doma in v tujini, kot predavateljica ali udeleženka kongresov in simpozijev. Sodelujem s klinikami, inštituti in kolegi vseh specializacij.
Leta 2019 sem krenila na samostojno pot, ker je bil enostavno čas za spremembo in nove izzive. Tak način dela omogoča boljše prilagajanje potrebam sodobnega časa in željam žensk.
Z možem imava po principu: »moji- tvoji- najini« skupaj 5 otrok, ki so vsak po svoje obogatili najini življenji in pogled na svet. Upam si trditi, da imam zato kot ženska in mama, ki je hkrati zdravnica specialistka za ženske, še posebej širok in strpen pogled na življenje in žensko.
Delo, ki ga opravljam je v bistvu poslanstvo in zahteva predanost celega človeka, cel dan. In ni mi težko.

Marijana Vidmar Šimic, dr. med.

Za študij medicine me je navdušil tečaj prve pomoči, ki smo ga imeli organiziranega v osnovni šoli. In čeprav ne izhajam iz medicinske družine, se mi je že takrat zdelo izjemno, da lahko s strokovnim znanjem in izkušnjami pomagaš sočloveku.

Tako sem se po končani gimnaziji vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Tekom študija sem bila več let članica uredniškega odbora strokovne revije Medicinski razgledi. Udeležila sem se tropske odprave v Indijo, kjer smo po odročnih vaseh pomagali lokalnim prebivalcem, ki so bili brez zdravniške oskrbe. V času študija sem opravljala tudi raziskovalno delo in prejela Prešernovo priznanje. Strokovno pot sem nadaljevala na področju ginekologije in porodništva. V času specializacije sem bila predsednica Sekcije specializantov ginekologije in porodništva pri Slovenskem zdravniškem društvu in članica Strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo.

Specialistični izpit iz ginekologije in porodništva sem leta 2016 opravila s pohvalo. Po končani specializaciji sem se zaposlila v Porodnišnici Ljubljana. Ob rednem kliničnem delu predavam študentom medicine Univerze v Ljubljani in sem mentorica tako študentom kot tudi mlajšim kolegom specializantom. Redno se udeležujem slovenskih in tujih kongresov, na katerih tudi predavam. Sem avtor in soavtor več strokovnih člankov.

Assist. Dr. Vid Janša, dr. med.

Sem mož, oče treh otrok in specialist ginekologije in porodništva. Med študijem sem bil sicer prepričan, da ne bom ginekolog. Vendar me je že prvi dan kliničnih vaj predmeta ginekologija in porodništvo, to področje povsem navdušilo. Sodeloval sem pri porodu deklice, kasneje opazoval (takrat samo učitelje in mentorje, ki so kasneje postali tudi moji sodelavci) pri izvajanju operacij in področje ginekologije in porodništva me je prevzelo. Vse od odločitve za to specializacijo mi ni bilo nikoli žal, da sem se podal v to smer. Ginekologija je posebno področje. Intimno tako v telesnem smislu, kot tudi z zgodbami, ki jih bolnice prinesejo s seboj. Naloga zdravnika je sicer res pomagati v telesnem smislu – vendar ne samo to. Naša naloga je tudi prisluhniti.

Po opravljeni gimnaziji gimnaziji sem se vpisal na študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem 26. marca 2014 pridobil strokovni naziv doktor medicine. Že v času študija sem se ukvarjal tudi z raziskovalnim delom in za raziskovalno nalogo z naslovom Preprečevanje mikrovesikulacije membrane – antikoagulantni in antimetastatski mehanizem prejel Fakultetno Prešernovo nagrado.

Po uspešno zaključenem študiju in pripravništvu sem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana začel s specializacijo iz Ginekologije in porodništva. Specialistični izpit sem s pohvalo opravil 20. maja 2020. Od tedaj sem kot zdravnik specialist ginekologije in porodništva, zaposlen na Kliničnem oddelku za ginekologijo, UKC Ljubljana.
Od oktobra 2021 sem na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani habilitiran v naziv asistenta za področje ginekologije in porodništva. V letu 2024 sem uspešno zaključil podiplomski doktroski študij z doktorsko disertacijo z naslovom Določanje in analiza novih proteinskih označevalcev endometrioze. Leta 2023 sem za svoje raziskovalno delo prejel tudi Mednarodno Medisovo nagrado (International Medis Awards for Medical Research).
Klinično in raziskovalno se ukvarjam predvsem z ginekološko onkologijo in ginekološko kirurgijo. V zadnjem letu sem se začel ukrvarjati tudi z robotsko asistirano kirurgijo, ki smo jo s sodelavci začeli uvajati na področje ginekološke kirurgije v Sloveniji.

Sem aktiven član v Združenju ginekologov in porodničarjev Slovenije in član Evropskega združenja za ginekološko onkologijo (ESGO). Sem avtor in soavtor številnih strokovnih člankov, ki so izšli v uglednih domačih in tujih strokovnih revijah.
Rad imam strokovne, klinične, kirurške in raziskovalne izzive; predvsem pa se zavedam pomena primerne komunikacije in pristnega stika med ljudmi, tudi v odnosu med bolnico in zdravnikom.

Andreja Černivec, SMS

Marija Vovk, dipl. babica